CG Digital

TCL का विभिन्न सामाग्रीहरु FRIDAY FLASH OFFER अन्तर्गत पाउनुहोस २०% सम्मको भारी छुटमा | यो योजना सिमित अवधीको लागि मात्र लागु गरिएको छ |

New Products For January

Refrigerator 203 Ltr.  
Model:TRF203TSA- Red Lily Flower
Manufacturer: TCL
Online Price
Market Price
Buy Now 
Hom-Bot Square Robotic Vacuum Cleaner  
Model:VR65710LVMP
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
43" LED TV  
Model:43LJ523T
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
Washing Machine 8.0 KG  
Model:FC1408S3E
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 

Featured Products

Refrigerator 190 Ltr.  
Model:GLD201AMHL.AMHQ
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
32" LED TV  
Model:32LJ514D
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
43" Smart LED TV  
Model:43LJ617T
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 

Monthly Specials For January

Blu-Ray DVD Player  
BP325 (BLUERAY PLAYER)
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
Blu Ray 3D DVD Player  
BP420
Manufacturer: LG
Online Price
Market Price
Buy Now 
300W Home Audio System with Auto DJ  
Online Price
Market Price
Buy Now 
Portable Bluetooth Speaker  
Online Price
Market Price
Buy Now 
paymentPowered By
Copyright © 2018 CG Digital. Powered by Smart Solutions